Союз кооператоров и предпринимателей Украины                         
    
 РАЗДЕЛЫ:  УКРАИНА: политика, кооперация ЭКОСВИТ XXI Форумы

Текст:

ЖБК - ОСББ - Закон України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку
Время: 12:03:12 09-06-2015Автор: Информационный отдел
ВРУ. Игорь Гордиенко - ПресКооп

За повідомленням прес-служби Президента України, глава держави 08 червня підписав Закон №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який був прийнятий Верховною Радою України 14 травня 2015 року.

Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління. Тобто Суб’єктами права власності у багатоквартирному будинку є власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (БКБ*), і обов’язком співвласників серед інших обов’язків, згідно закону, є забезпечення технічного обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, відшкодовувати збитки, завдані … спільному майну багатоквартирного будинку.

Дуже важливим питанням, є питання щодо капітального, поточного ремонту БКБ. Це питання обговорювалось під час прийняття закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Зокрема щодо капіталовкладень яких потребує 80 відсотків житлового фонду України. Так ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду» у статті 10 йдеться що, «…Колишні власники (їх правонаступники), які володіли багатоквартирними будинками до моменту приватизації, зобов'язані брати участь у фінансуванні їх ремонту…». Отже до прийняття рішення зборів співвласників БКБ згідно закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», процедура прийняття якого досить ретельно прописана у ньому, повинен залишатися порядок фінансування БКБ із муніципального бюджету, зокрема на капремонт та ремонт, який потребує кожний БКБ згідно конструктивних особливостей та норм термінів експлуатації. Це має відбувається чітко за рахунок місцевих т. і. бюджетних коштів за процедурою яка ще досі не врегульована державою. Тому, до моменту здійснення процедур покладених до компетенції загальних зборів БКБ, утворення ОСББ****, місцева влада повинна нести на собі ці зобов’язання та відповідальність.

Отже за нормами закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», де суб’єктом права власності є власники квартир та нежитлових приміщень, у подальшій реалізації цього права несуть обов’язок у проведенні поточного і капітального ремонту та відповідальність за неналежну експлуатацію згідно із законом. Ці норми, щодо проведення поточного і капітального ремонту, не стосуються обраного чи призначеного виконавчим органом місцевої ради Управителя.

Щодо Управителя. Законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» у прикінцевих положеннях передбачається: «…якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку(БКБ)… не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок…».

Таким чином при здійсненні процедур передбачених законом, який також врегульовує подальше створення ОСББ питання проведення капітального ремонту у БКБ, які були у комунальній власності, мають шанси позбавитись фінансування з місцевого, т.і., бюджету.

Як повідомляє президія СКПУ**, Спілка Кооператорів та Підприємців України має довгострокову програму реалізації норм, передбачених законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» у юридичному аспекті, який полягає у чіткому застосуванні правових основ щодо захисту законних прав та інтересів. Зокрема що стосується утворення ЖБК*** (кооперативу) у контексті виші зазначеного закону України, та питань пов’язаних з реалізацією норм закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» щодо зобов'язання брати участь у фінансуванні ремонту БКБ.

*БКБ - Багато Квартирний Будинок
**СКПУ - Спілка кооператорів та підприємців України
***ЖБК - Житлово-будівельний кооператив
****ОСББ - Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Нравится

Новости Архив

  ©Материалы, защищены украинским законодательством и не могут быть использованы в коммерческих целях, включая частичную или полную их продажу, обмен и передачу. Любое тиражирование Материалов возможно только с согласия ПресКооП СКПУ