Интернет реклама
                        
    
Вниманию вкладчиков банка "НАДРА" - благотворительная акция!- благотворительные вложения!
Свідоцтво
Про суд
Список суддів
Третейські збори та витрати
Третейське застереження
Відділення ТС СКПУ

Третейське застереження.

ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА
у вигляді третейського застереження, що викладається в договорі між сторонами в розділі "Відповідальність сторін"

1. Усі спори та непорозуміння по даному договору сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.
2. У разі недосягнення взаємних домовленостей шляхом переговорів, всі спори, які можуть виникнути при виконанні (чи невиконанні) даного договору, сторони зобов'язуються передати на вирішення Постійно діючому третейському суду при "СПІЛЦІ КООПЕРАТОРІВ ТА ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ" за адресою м._______,вул.______________,буд. __________.
3. Сторони дійшли згоди, що в разі звернення до Постійно діючого третейського суду, спір буде вирішуватись згідно до закону України "Про третейські суди".
4. Сторони зобов'язуються у добровільному порядку виконати прийняте Третейським судом рішення.

Секретаріат Третейського суду:
04053, Україна, м. Київ,
вул. Артема, 10

тел.: (+38044) 543-30-79,
факс: (044) 000-00-00,
e-mail: skpu@ecosvit.org

Design & Programming © 2002-20019 by Юрий Малеванный
Rambler's Top100